Περιήγηση στην κατηγορία: Διαγνωστικά Κέντρα

Ακτινοδιαγνωστικό Λαμία
Ακτινοδιαγνωστικό Κέντρο Ηλιόπουλος στη Λαμία

Ακτινοδιαγνωστικό Κέντρο Ηλιόπουλος στη Λαμία Το Ακτινοδιαγνωστικό Κέντρο Ηλιόπουλος στη Λαμία αναγνωρίζοντας την σημαντική αξία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, θέτει ως προτεραιότητα την…