Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021 1:08 μμ

Λογοθεραπεία Εργοθεραπεία Μπέσσα Ξανθή στη Λαμία

0

Λογοθεραπεία Εργοθεραπεία Μπέσσα Ξανθή στη Λαμία

Το κέντρο Λογοθεραπείας  ΄΄Λογοκίνητρο΄΄της Μπέσσα Ξανθή στην Λαμία,  είναι ένας σύγχρονος και πρότυπος χώρος για παιδιά και ενήλικες στον οποίο παρέχονται υπηρεσίες στους τομείς της πρόληψης,  της διάγνωσης και της αποκατάστασης δυσκολιών λόγου,  επικοινωνίας, μάθησης,  συμπεριφοράς,  μνήμης και συναισθηματικής ισορροπίας.  Το γραφείο μας είναι ένα άρτια εξοπλισμένο,  λειτουργικό με ευχάριστο χώρο που διαμορφώθηκε για να καλύψει τις θεραπευτικές ανάγκες των παιδιών και ενηλίκων.

Μπέσσα Ξανθή
Κέντρο Λογοθεραπείας
Βασιλικών 19Α, Λαμία
Τηλ.: 22310 25036

Κιν.: 6979 221 461

       Η λογοθεραπεία αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξελικτικής και λεκτικής επικοινωνίας, στη παραγωγή λόγου και τη καθαρότητα της ομιλίας κ της φωνής.
       
       Η λογοθεραπεία έχει τη δυνατότητα να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει τις αποκλίσεις στους παραπάνω τομείς στηριζόμενη στις παγκόσμιες κλίμακες μέτρησης δεξιοτήτων από τη βρεφική ως τη γεροντική ηλικία
 
Ορισμένες από τις Διαταραχές:
 
Αρθρωτικές και φωνολογικές δυσκολίες: οι δυσκολίες στις οποίες το άτομο μπερδεύει ήχους μέσα σε μια λέξη, δυσκολεύεται να αρθρώσει ή παραλείπει ήχους μέσα σε μια λέξη.
 
Τραυλισμός : χαρακτηρίζεται η διαταραχή της ροής του λόγου και εμφανίζεται με ασυντόνιστες κινήσεις του μυϊκού συστήματος, της αναπνοής της φώνησης κ της άρθρωσης ενώ παρουσιάζεται στην αρχή ή τη μέση του λόγου σαν επανάληψη συλλαβών, φθόγγων και λέξεων ή σαν ένα επίμονο κόμπιασμα με ένα φθόγγο.
 
Μαθησιακές δυσκολίες: είναι οι δυσκολίες στις δεξιότητες του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο οι δεξιότητες αυτές αφορούν αποκλειστικά τις σχολικές επιδόσεις και συνήθως δεν επηρεάζουν άλλους τομείς όπως τη κατανόηση ή τη παραγωγή λόγου. Πιο συγκεκριμένα αφορά δυσκολία στην ικανότητα ανάγνωσης γραφής και ορθογραφίας.
 
Ειδική γλωσσική Διαταραχή:Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή – ΕΓΔ (SpecificLanguageImpairment- SLI) είναι η καθυστερημένη και ελλιπής ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων σε επαρκώς φυσιολογικό γλωσσικό και κοινωνικό περιβάλλον χωρίς την παρουσία εμφανών οργανικών βλαβών στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, χωρίς την ύπαρξη αισθητηριακών αναπηριών και με φυσιολογικό δείκτη νοημοσύνης.
Μοιραστείτε το