Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020 9:33 μμ

Πανωραία Κοσμίδη – Περλεπέ Λογίστρια στη Λιβαδειά

0
Πανωραία Κοσμίδη – Περλεπέ Λογίστρια

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ – ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Στο λογιστικό γραφείο της κ. Πανωραία Κοσμίδη – Περλεπέ στόχος μας είναι η προσφορά υπηρεσιών υψηλής στάθμης, με εμπειρία και γνώση. Σας προσφέρουμε προστασία και ενημέρωση για όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις σας.
Το λογιστικό γραφείο της κ. Πανωραία Κοσμίδη – Περλεπέ αναλαμβάνει
Μελέτες – Επενδυτικά Προγράμματα
Τήρηση λογιστικών υπηρεσιών Γ’ κατηγορίας, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. & Α.Ε
Συστάσεις – Ενάρξεις
Μεταβολές – Διακοπές
Εκκαθαρίσεις εταιριών
 
Επικοινωνία
Πανωραία Κοσμίδη – Περλεπέ
Σοφοκλέους 20, Λιβαδειά, (4ος όροφος)
Τηλ.: 22610 21974   Fax: 22610 26525  
Κιν.: 6936 757 735  W-up: 6982 663 486
 
Μοιραστείτε το