Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020 10:10 μμ

Διδασκαλείον Φροντιστήριο Αγγλικής Γλώσσας στη Λιβαδειά

0

Στο ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ, φροντιστήριο Αγγλικής Γλώσσας στη Λιβαδειά με τη βοήθεια σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων και εργαλείων και συγκροτημένων προγραμμάτων σπουδών, καλύπτουμε τις ανάγκες γλωσσομάθειας για κάθε επίπεδο και κάθε ηλικία:
μαθητών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ενηλίκων.

Πως θα διδάξουμε στο παιδί

Στο Φροντιστήριο ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ βασική μας επιδίωξη είναι, όχι μόνο να διδάσκουμε τους μαθητές μας, αλλά να μαθαίνουμε στο παιδί, στον ενήλικα και πώς να μαθαίνει, να δημιουργούμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να μάθει.
Βασική μας αρχή είναι ότι το κάθε άτομο μαθαίνει με το δικό του τρόπο καινούριες γνώσεις και δεξιότητες και για το λόγο αυτό εφαρμόζουμε εξατομικευμένες και πολλαπλές μεθόδους διδασκαλίας αξιοποιώντας και τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών.
Προσαρμόζουμε, επιπλέον, τη μέθοδο διδασκαλίας ανάλογα με τη γλωσσική ικανότητα και εξέλιξη του κάθε μαθητή.

Προγραμματισμός και παρακολούθηση της ύλης

Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς σχεδιάζεται το ωριαίο πλάνο μαθήματος, το οποίο ο διδάσκων καθηγητής ακολουθεί πιστά, συμπληρώνοντας στο τέλος κάθε μαθήματος σε ειδική βάση δεδομένων τη διδαχθείσα ύλη προκειμένου η Διεύθυνση να είναι σε θέση να γνωρίζει κατά πόσο τηρείται ο προγραμματισμός. Το πλάνο μαθήματος σχεδιάζεται έτσι ώστε να καλύπτεται πλήρως η προβλεπόμενη για κάθε επίπεδο ύλη.

Παρακολουθώντας την πορεία των μαθημάτων

Στο Φροντιστήριο Διδασκαλείον στη Λιβαδειά η μαθησιακή πορεία κάθε μαθητή αποτυπώνεται σε ατομική ηλεκτρονική καρτέλα φοίτησης, στην οποία μπορούν να έχουν διαδικτυακή πρόσβαση οι γονείς του και μόνον αυτοί. Στην καρτέλα καταχωρούνται οι επιδόσεις του μαθητή στα διάφορα τεστ καθώς και οι απουσίες του. Σε ειδική καρτέλα καταγράφονται επίσης οι εργασίες που ο μαθητής πρέπει να κάνει και η ύλη που πρέπει να διαβάσει στο σπίτι.

Στόχος μας είναι, αν ένα παιδί δεν μαθαίνει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, να του διδάξουμε τον τρόπο για να μαθαίνει

Στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς, το το Φροντιστήριο ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ στη Λιβαδειά παρέχει τη δυνατότητα, στους γονείς που το επιθυμούν, να ενημερωθούν για τους τύπους νοημοσύνης που το παιδί τους φαίνεται να έχει περισσότερο ανεπτυγμένους και να χρησιμοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό, καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους προτιμά να μαθαίνει. Η διαδικασία αυτή είναι εξατομικευμένη για κάθε παιδί, γίνεται με ειδικά για κάθε ηλικιακή ομάδα ερωτηματολόγια και είναι βέβαια δωρεάν για τους μαθητές μας.

Επικοινωνία:

Βίκυ Βαμβακά-Αγνιάδη

Διδασκαλείο Αγγλικής Γλώσσας

Μπουφίδου 27 & Κοραή 1, Λιβαδειά, 
τηλ. 2261100380

www. didaskaleion.gr

facebook

Μοιραστείτε το

Leave A Reply