Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021 9:50 μμ

Γιατροί Λιβαδειά Τηλέφωνα Ειδικότητες

0

 ΙΑΤΡΟΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Προγραμματίστε ραντεβού με γιατρούς, ανά ειδικότητα που ενδιαφέρεστε. Μάθετε τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις των γιατρών Λιβαδειάς αλλά και γιατρών που πραγματοποιούν ιατρείο ελάχιστες ημέρες της εβδομάδας.   Ενημερωθείτε για τις διαδικασίες που θα χρειαστεί να ακολουθήσετε με ένα τηλέφωνο. Έχετε μαζί σας τις εξετάσεις σας, το βιβλιάριο σας, το ΑΜΚΑ σας, να είναι στην διάθεση των ιατρών που θα σας εξετάσει.

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ
ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 18-20 ………………………22610 27684
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΙ
ΜΑΡΑΝΤΙ∆ΟΥ ΜΑΡ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 40 …………………….. ………..22610 22177
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ-ΡΑ∆ΙΟΛΟΓΟΙ-ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΕΣ
ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ ΠΕΤ. Π. ΜΑΧΗΤΩΝ 37 ………………………… ……22610 28667
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 20………………… ………22610 23673
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 20…….. ……….22610 23673
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ
ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 18-20 ……….. …………..2261 400 044
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΙΩΑΝ.
∆. ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗ & ∆ΑΙ∆ΑΛΟΥ 2………………………………………… .22610 88611
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΙ
ΓΑΤΗΣ ΝΙΚ. ΕΛ. ΓΟΝΗ 10-12 …………………………………………. 22610 22916
ΑΝ∆ΡΟΛΟΓΟΣ – ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΛΙΑΚΟΣ ΣΩΤ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 18-20…………………………………….. .22610 88787
ΛΙΟΝΤΟΣ ΑΝΤ. ∆ΑΙ∆ΑΛΟΥ 7, ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ …………………….. ………2261 102 495
ΣΑΛΕΧ ΜΑΧ. Π. ΜΑΧΗΤΩΝ 14 ………………………….. ………… 22610 23372
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 18-20………. ……………… 22610 89300
ΣΦΗΚΑΣ ΠΑΝ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 20…………………. …………………..22610 82022
ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 7 ……………………….22610 81780
ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΟΥ ΒΑΣ. ΕΡΚΥΝΑΣ 3 ……………………………….22610 81500
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝ. Λ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 8 ……………22610 89238
ΤΣΙΦΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 18-20 ……………………………..22610 80277
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ – ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ
ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΚΩΝ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 20 …………………………22610 81481
ΒΑΓΚΟΥ ΑΙΚ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 40 …………………………………22610 27030
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΣ ΕΡΚΥΝΑΣ 3. ………………………….22614 00145
∆ΑΡΑ ΕΥΘ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 18-20 …………………………………..22610 88806
ΠΑΠΠΑΣ ΑΣΗΜ. ΡΩΜΕΙΚΟΥ 2 ……………………………………22610 23430
ΤΕΠΕΤΖΙΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝ. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30 ……………………….22610 33337
ΤΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 64 …………………………….22610 24711
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 62 …………………22610 81444
∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΙΡ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 20 …………………………22610 82070
ΓΑΡΦΕ ∆ΗΜ. ΠΕΣ. ΜΑΧΗΤΩΝ 17 …………………………….22610 81751
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΥΗ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 120 …………………22610 89400
ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΛΟΥΚ. ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ 32 …………………………22610 23159
ΜΙΧΑΣ ΝΙΚ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 27 ………………………………..22610 24326
ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΠΟΛ. Π. ΜΑΧΗΤΩΝ 20 …………………………22610 28490
ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 7 ……………………………..22611 02579
ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ
ΓΚΟΝΗ ΜΑΡ.-ΕΛ. ΦΙΛΩΝΟΣ 13……………………………….. 22610 28995
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ∆ΑΙ∆ΑΛΟΥ 3……………………….. 22610 24994
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΙ
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 6 …………………..22610 27141
ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΕΜ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 7 …………………………..22610 88991
ΚΕΛΕΡΜΕΝΟΣ ΝΙΚ. ΕΡΚΥΝΑΣ 3 …………………………….22610 80222
ΚΡΙΚΟΣ ΒΑΣ. ∆ΑΙ∆ΑΛΟΥ & ΠΕΣ. ΜΑΧΗΤΩΝ …………….22611 00312
ΛΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡ. ∆ΑΙ∆ΑΛΟΥ & ΠΕΣ. ΜΑΧΗΤΩΝ ………..22611 00312
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝ. ΦΙΛΩΝΟΣ 13 …………………………….22610 27132
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 62 ……………………22610 88409
ΤΣΙΦΗΣ ∆ΗΜ. ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ & ΓΑΛΑΞΙ∆ΙΟΥ ……………..22610 25293
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ – ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 64 ……………………..22610 23301
ΜΑΛΟΥΧΟΥ Β. ΣΟΦΙΑ ΦΙΛΩΝΟΣ 26 …………………………22610 21001
ΝΤΕΜΟΥ ΓΑΡΥΦ. Π. ΜΑΧΗΤΩΝ 19 …………………………..22610 24266
ΠΡΙΤΣΟΥΛΗ ΣΟΦ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 20 ………………………..22610 28533
ΣΟΥΓΙΑΣ ∆ΗΜ. ΚΑ∆ΜΟΥ & ∆ΑΙ∆ΑΛΟΥ 7 ………………..22610 20115
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΡΑΣ. ΚΑ∆ΜΟΥ 13Α ………………22610 23043
ΚΟΡ∆ΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 64 ……………………22610 89949
ΚΑΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆ΑΙ∆ΑΛΟΥ 11 …………………….22613 01813
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΑΙ∆ΑΛΟΥ 3…………………….69458 93583
ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ
∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΕΡΚΥΝΑΣ 19 ……………………22613 00431
ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ
ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 20…………… …..22610 89898
∆ΕΛΗΣ ΙΩΑΝ. ∆ΑΙ∆ΑΛΟΥ 2. ……………………………………22610 25141
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΙΑΓΚΑΚΗ 6……………….. …22610 88466
ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡ. ∆ΑΙ∆ΑΛΟΥ 11………………… ….22610 89222
ΛΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΗ 32 ….22613 01805
ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝ. ΦΙΛΩΝΟΣ 13Α………… ….22610 20776
ΣΟΛΩΜΟΣ ΠΑΝ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 40 ………………………..22610 87387
ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ∆. ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΑΙ∆ΑΛΟΥ 3 ……………22610 20012
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ
ΚΑΡ∆ΑΜΗΛΑΣ ΠΑΡΙΣ ΦΙΛΩΝΟΣ 16 ……………………….22610 88538
ΜΠΕΚΡΗΣ ΓΕΩΡ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 20 ……………………….22610 87005
ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΠΑΡ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 7 …………………………22610 81071
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ∆ΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 18-20. …………22610 25225
ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΘ. Π. ΜΑΧΗΤΩΝ 20………………. …………22610 27250
ΤΑΠΑΝΛΗΣ ΣΤ. Ε. ΓΟΝΗ 1 ………………………………………22610 28198
ΤΡΑΚΑΝΙΑΡΗ ΑΝΑΣΤ. ΚΑΛΙΑΓΚΑΚΗ 7….. …………22610 26361
ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 20 ………………….22610 80377
ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 41 ……………….22610 80073
ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΩΝΟΣ 13 …………………………….22610 27998
ΤΣΙΦΗΣ ΙΩΑΝ. ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ & ΓΑΛΑΞΙ∆ΙΟΥ ………..22613 01425

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ – ΟΓΚΟΛΟΓΟΙ

ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 18-20 ……6944 307 091

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜ. Π.ΜΑΧΗΤΩΝ 19 …………………22610 80054
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΒΑΣ. ∆ΑΙ∆ΑΛΟΥ 2………………….. ……..22610 87410
ΚΟΛΥΠΕΡΑΣ ∆ΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 18-20 …………………..22610 81860
ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ ΑΝΑΣΤ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 20 ………………..22610 20222
ΣΟΛΟΥΚΟΣ ∆ΗΜ. Ε. ΓΟΝΗ 1. ………………………………22610 20004
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝ. Ε. ΓΟΝΗ……………………………………..22610 24301
∆ΕΒΕΝΕ ΣΩΤ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 25……………………….22613 01142
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΖ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 18-20 …………..22610 24023
ΤΣΟΥΚΑ ΑΛΕΞ. Π. ΜΑΧΗΤΩΝ 20 …………………………22610 21388
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙ
ΑΡΕΤΗ ΜΑΡ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ & ∆ΑΙ∆ΑΛΟΥ 11……… 22610 20896
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΟΥ ΦΟΙΒΗ-ΑΝΤΙΓ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 64 ..22610 81636
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ
ΜΑΝΙΚΑ ΨΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 18-20………… 22613 01701
ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ
ΓΚΕΚΑ ΑΠΟΣΤ.-ΕΛ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 18-20……………….. 22610 20224
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚ. ∆ΑΙ∆ΑΛΟΥ 3………………… ……22611 01195
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ
ΒΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΩΝΟΣ 16 ……………………………22610 23011
ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 18-20 …………………….22610 80444
ΛΥΤΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ. Π. ΜΑΧΗΤΩΝ 20 ……………………22610 27571
ΜΗΤΣΟΥ ΑΘΑΝ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 45 ……………………………22610 88788
ΜΟΣΚΟΦΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 20 ………………..22610 80171
ΣΠΙΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 20 …………………. 22610 80333
ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΑΠΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝ. ΚΑΛΙΑΓΚΑΚΗ 4 …………………………22610 81615

Μοιραστείτε το