Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020 10:08 μμ

Γιατροί Λιβαδειά Τηλέφωνα Ειδικότητες

0

 ΙΑΤΡΟΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Προγραμματίστε ραντεβού με γιατρούς, μάθετε τα τηλέφωνα των γιατρών Λιβαδειάς,  ενημερωθείτε για τις διαδικασίες που θα χρειαστείτε με ένα τηλέφωνο.

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡ. Σοφοκλέους 40………………………………………………………   22610 22177

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ-ΡΑΔΙΟΛΟΓΟΙ-ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΠΕΤ.    Π. Μαχητών 37……………………………………………………….     22610 28667

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Σπυρίδωνος 20………………………………………………..       22610 23673

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Σπυρίδωνος 20……………………………………            22610 23673

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ

ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚ. Γεωργαντά 18-20……………         ……………………………..2261 400 044

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΙΩΑΝ. Δ. Ανδρεαδάκη & Δαιδάλου 2……………………..               22610 88611

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΙ

ΓΑΤΗΣ ΝΙΚ.   Ελ. Γονή 10-12………………………………………………………………………              22610 22916

ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ – ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΛΙΑΚΟΣ ΣΩΤ. Γεωργαντά 18-20………………………………………………………………  22610 88787

ΛΙΟΝΤΟΣ ΑΝΤ. Δαιδάλου 7, Λιβαδειά…………………………………………………..     2261 102 495

ΣΑΛΕΧ ΜΑΧ.    Π. Μαχητών 14……………………………………………………………….. 22610 23372

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. Γεωργαντά 18-20……………………………………………..       22610 89300

ΣΦΗΚΑΣ ΠΑΝ.  Σοφοκλέους 20……………………………………………………………… 22610 82022

ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Γ. Σπυρίδωνος 7……………………………………………………       22610 81780

ΑΝΕΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  Λ. Παπασπύρου 8. …………………………………………………     22610 88911

ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΟΥ ΒΑΣ.   Έρκυνας 3…………………………………………………………….    22610 81500

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝ.    Λ. Παπασπύρου 8 …………………………………..            22610 89238

ΤΣΙΦΗΣ ΗΛΙΑΣ Γεωργαντά 18-20…………………………………………………………..     22610 80277

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ – ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ

ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΚΩΝ. Σοφοκλέους 20……………………………………………………….     22610 81481

ΒΑΓΚΟΥ ΑΙΚ. Σοφοκλέους 40………………………………………………………………….                 22610 27030

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΣ Έρκυνας 3………………………………………………………..     22614 00145

ΔΑΡΑ ΕΥΘ. Γεωργαντά 18-20…………………………………………………………………..               22610 88806

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΠΕΓΚΥ   Π. Μαχητών 19……………………………………………………..      22610 89900

ΠΑΠΠΑΣ ΑΣΗΜ. Ρωμέικου 2…………………………………………………………………..                 22610 23430

ΤΕΠΕΤΖΙΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝ. Αισχύλου 30……………………………………………………..       22610 33337

ΤΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚ. Σοφοκλέους 64……………………………………………………………….   22610 24711

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤ. Σοφοκλέους 62 …………………………………………………       22610 81444

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΙΡ.   Σοφοκλέους 20…………………………………………………………    22610 82070

ΓΑΡΦΕ ΔΗΜ.    Πεσ. Μαχητών 17……………………………………………………………  22610 81751

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΥΗ Αριστοφάνους 120 …………………………………………………       22610 89400

ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΛΟΥΚ. Αγ. Βλασίου 32………………………………………………………….    22610 23159

ΜΙΧΑΣ ΝΙΚ. Σοφοκλέους 27…………………………………………………………………….               22610 24326

ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΠΟΛ.  Π. Μαχητών 20…………………………………………………………     22610 28490

ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. Σπυρίδωνος 7………………………………………………………………      2261 102 579

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ

ΓΚΟΝΗ ΜΑΡ.-ΕΛ. Φίλωνος 13………………………………………………………………..  … 22610 28995

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.  Δαιδάλου 3……………………………………………………….   22610 24994

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. Καποδιστρίου 6…………………………………………………..     22610 27141

ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΕΜ. Σπυρίδωνος 7…………………………………………………………….    6936 817 819

ΚΕΛΕΡΜΕΝΟΣ ΝΙΚ. Έρκυνας 3…………………………………………………………………                22610 80222

ΚΡΙΚΟΣ ΒΑΣ.   Δαιδάλου &  Πεσ. Μαχητών ……………………………………………      22611 00312

ΛΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡ. Δαιδάλου &  Πεσ. Μαχητών ………………………………………..        22611 00312

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝ. Φίλωνος 13……………………………………………………………. 22610 27132

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚ. Σοφοκλέους 62…………………………………………………..        22610 88409

ΤΣΙΦΗΣ ΔΗΜ. Χαιρωνείας & Γαλαξιδίου ………………………………………………      22610 25293

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ

ΣΟΥΓΙΑΣ ΔΗΜ.  Κάδμου &  Δαιδάλου 7………………………………………………..       . 22610 20115

ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝ. Σοφοκλέους 64………………………………………………………     22610 23301

ΝΤΕΜΟΥ ΓΑΡΥΦ. Π. Μαχητών 19……………………………………………………………  22610 24266

ΠΡΙΤΣΟΥΛΗ ΣΟΦ. Σοφοκλέους 20………………………………………………………….. 22610 28533

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΡΑΣ. Κάδμου 13α ………………………………………………..      22610 23043

ΚΟΡΔΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ Σοφοκλέους 64…………………………………………………….      22610 89949

ΚΑΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Δαιδάλου 11………………………………………………………..  2261301813

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δαιδάλου  3 ………………………………………………….. 6945893583

ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ. Έρκυνας 19……………………………………………………..     22613 00431

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ

ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡ. Σοφοκλέους 20……………………………………………………..      22610 89898

ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝ. Δαιδάλου 2………………………………………………………………………..             22610 25141

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Καλιαγκάκη 6………………………………………………………..   22610 88466

ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡ. Δαιδάλου 11 …………………………………………………….         22610 89222

ΛΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  Περγαντά Ιωάννη 32 …………………………………….. 22613 01805

ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝ. Φίλωνος 13α…………………………………………………       22610 20776

ΣΟΛΩΜΟΣ ΠΑΝ. Σοφοκλέους 40…………………………………………………………..    22610 87387

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

ΚΑΡΔΑΜΗΛΑΣ ΠΑΡΙΣ Φίλωνος 16………………………………………………………….   22610 88538

ΜΠΕΚΡΗΣ ΓΕΩΡ. Σοφοκλέους 20…………………………………………………………..    .. 22610 87005

ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΠΑΡ. Σπυρίδωνος 7……………………………………………………………  22610 81071

ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜ.  Γεωργαντά 18-20…………………………………………….       22610 25225

ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΘ.    Π. Μαχητών 20…………………………………………………………….     .. 22610 27250

ΠΕΡΓΑΝΤΑ ΓΕΩΡ. Δαιδάλου 11………………………………………………………………   ..22610 88698

ΤΑΠΑΝΛΗΣ ΣΤ.      Ε. Γονή 1………………………………………………………………………              22610 28198

ΤΡΑΚΑΝΙΑΡΗ ΑΝΑΣΤ. Καλιαγκάκη 7………………………………………………………   . 22610 26361

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤ. Σοφοκλέους 20……………………………………………………..     22610 80377

ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ Σοφοκλέους 41 ………………………………………………….       22610 80073

ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝ. Φίλωνος 13………………………………………………………………..                22610 27998

ΤΣΙΦΗΣ ΙΩΑΝ. Χαιρωνείας & Γαλαξιδίου……………………………………………….     22613 01425

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜ.   Π.Μαχητών 19……………………………………………………..     22610 80054

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΒΑΣ. Δαιδάλου 2……………………………………………………………….  . 22610 87410

ΚΟΛΥΠΕΡΑΣ ΔΗΜ. Γεωργαντά 18-20…………………………………………………….     22610 81860

ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ ΑΝΑΣΤ. Σοφοκλέους 20……………………………………………………      . 22610 20222

ΣΟΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜ.   Ε. Γονή 1………………………………………………………………….. . 22610 20004

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝ.   Ε. Γονή……………………………………………………………………….. .. 22610 24301

ΔΕΒΕΝΕ ΣΩΤ.   Γεωργαντά 25………………………………………………………………..   … 22613 01142

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΖ.   Γεωργαντά 18-20 ……………………………………………..        22610 24023

ΤΣΟΥΚΑ ΑΛΕΞ.   Π. Μαχητών 20……………………………………………………………..   22610 21388

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

ΑΡΕΤΗ ΜΑΡ. Σοφοκλέους & Δαιδάλου 11……………………………………………..      22610 20896

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΦΟΙΒΗ-ΑΝΤΙΓ. Σοφοκλέους 64……………………………………           22610 81636

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

ΜΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γεωργαντά 18-20………………………………………………….2261301701

ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ

ΓΚΕΚΑ ΑΠΟΣΤ.-ΕΛ. Γεωργαντά 18-20……………………………………………………..    22610 20224

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚ. Δαιδάλου 3……………………………………………………………..                22611 01195

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ

ΒΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φίλωνος 16………………………………………………………………. 22610 23011

ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΚΩΝ. Γεωργαντά 18-20……………………………………………………..     22610 80444

ΛΥΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝ.   Π. Μαχητών 20……………………………………………………………   22610 27571

ΜΗΤΣΟΥ ΑΘΑΝ. Γεωργαντά 45………………………………………………………………  . 22610 88788

ΜΟΣΚΟΦΙΔΟΥ ΟΛΓΑ Σοφοκλέους 20……………………………………………………      22610 80171

ΣΠΙΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. Χριστοδούλου 20………………………………………………………     22610 80333

ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΑΠΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝ. Καλιαγκάκη 4………………………………………………………….       .. 22610 81615

Μοιραστείτε το