Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020 8:40 μμ

Γιαννάκη Ψυχολόγος στη Θήβα

0

Γιαννάκη Ψυχολόγος στη Θήβα

Αναστασία Θ. Γιαννάκη  Ψυχολόγος  MscΣχολικής Ψυχολογίας                           
Ειδ. Στη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία
         Η κατάθλιψη χαρακτηρίζεται από μια ποικιλία συμπτωμάτων που όλοι έχουμε βιώσει τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
         Μερικά από τα συμπτώματα είναι η απώλεια του ενδιαφέροντος ή της ευχαρίστησης για δραστηριότητες, αλλαγές στο σωματικό βάρος και την όρεξη, αλλαγές στην αρχιτεκτονική του ύπνου, υπερβολική διέγερση ή επιβράδυνση, ελλιπής συγκέντρωση και αυτοκτονικός ιδεασμός.
Το άτομο ουσιαστικά κάνει ενοχικές σκέψεις και ασκεί αρνητική αυτοκριτική στον εαυτό του, οι σκέψεις του ακυρώνουν τις θετικές, τωρινές ή παρελθούσες, εμπειρίες του για τον κόσμο και οι σκέψεις του για το μέλλον είναι απαισιόδοξες με μια αίσθηση αβοηθητότητας και ανημπόριας. Έτσι, οι άνθρωποι με κατάθλιψη είναι πιο πιθανό να προσέξουν πληροφορίες που είναι σύμφωνες με την αρνητική οπτική τους, να ερμηνεύσουν οποιαδήποτε πληροφορία αρνητικά και να θυμούνται μόνο τα αρνητικά γεγονότα της ζωής τους. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούν τα καταθλιπτικά συμπτώματα και όσο αποφεύγουν να εμπλέκονται σε δραστηριότητες που πριν τους ευχαριστούσαν τόσο ενισχύουν την αίσθηση ότι δεν τα καταφέρνουν.
           Όταν αυτή η συμπτωματολογία διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα και το άτομο παύει να είναι λειτουργικό είναι απαραίτητο να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικευμένο ψυχοθεραπευτή, Ψυχολόγο ή Ψυχίατρο. Θεραπεία εκλογής για την κατάθλιψη είναι η γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία, η οποία είναι βραχείας μορφής και αποτελεσματική. Ογνωσιακός-συμπεριφοριστικός ψυχοθεραπευτής βοηθάει τον θεραπευόμενο να αναγνωρίσει και να βγει από τον φαύλο κύκλο αρνητικών σκέψεων με ποικίλες τεχνικές, στις οποίες εκπαιδεύεται ο θεραπευόμενος με στόχο να τις χρησιμοποιήσει ως δεξιότητες για το μέλλον αν ξανανιώσει χαμηλό συναίσθημα και για να μην υποτροπιάσει.
Επικοινωνία
Αναστασία Θ. Γιαννάκη
Ψυχολόγος
MscΣχολικής Ψυχολογίας
Ειδ. Στη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία

Κιν.: 6977 627 227

Μοιραστείτε το